ردیفگروهنام محصولقیمت
1بخش لوازم و قطعات جوجه کشیموتور چرخش شانه ها2,000,000
2بخش لوازم و قطعات جوجه کشیفن تخلیه 800,000
3بخش لوازم و قطعات جوجه کشیفن داخل سیستم 1,600,000
4بخش لوازم و قطعات جوجه کشیشانه ها100,000
5بخش لوازم و قطعات جوجه کشیبرد ایرانی15,000,000
6بخش لوازم و قطعات جوجه کشیبرد سوئیس18,000,000
7بخش لوازم و قطعات جوجه کشیبرد ترکیه23,000,000
8بخش سیستمهای جوجه کشیسیستم 500عددی بوقلمون بابرد ترکیه50,000,000
9بخش سیستمهای جوجه کشیسیستم 1000عددی بوقلمون با برد ایرانی60,000,000
10بخش سیستمهای جوجه کشیسیستم 500عددی بوقلمون بابرد ایرانی 50,000,000
11بخش سیستمهای جوجه کشیسیستم 1000عددی بوقلمون با برد ترکیه70,000,000
12بخش سیستمهای جوجه کشیسیستم 2000عددی بوقلمون با برد ایرانی70,000,000
13بخش سیستمهای جوجه کشیسیستم 2000عددی بوقلمون با برد ترکیه80,000,000
14بخش سیستمهای جوجه کشیسیستم 3500عددی بوقلمون با برد ایرانی85,000,000
15بخش سیستمهای جوجه کشیسیستم3500عددی بوقلمون با برد ترکیه90,000,000
16بخش سیستمهای جوجه کشیسیستم 7000عددی بوقلمون با دو عدد برد ترکیه100,000,000
17بخش سیستمهای جوجه کشیسیستم 10000عددی بوقلمون با برد ترکیه120,000,000
فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک
تمامی حقوق این فروشگاه متعلق به ماشین سازان غرب میباشد تلفن تماس:04435675804 همراه:09037863689